Co-Impact Sourcing (Spolupráca pri získavaní zdrojov)

Okrem dodávky eseniálnych olejov najvyššej kvality sa spoločnosť dōTERRA zaviazala pozitívne ovplyvňovať životy poľnohospodárov, zberateľov a destilérov, ktorí prispievajú k výrobe olejov dōTERRA.

V súčasnosti s viac ako 100 esenciálnymi olejmi vo svojej ponuke dotáva dōTERRA svoje oleje z viac ako 40 krajín, pričom viac ako polovica by sa mohla považovať za rozvojové krajiny. Aby sa zabezpečilo, že sa s drobnými poľnohospodármi a zberateľmi v znevýhodnených oblastiach bude eticky zaobchádzať vytvorila iniciatívu takzvaného Co-Impact Sourcingu.

Táto vzájomná spolupráca pri získavaní zdrajov rastlinného materiálu je iniciatíva, ktorej cieľom je vyvíjať dlhodobé vzájomné prospešné partnerske dodávateľské vzťahy. Vytvárajú sa udržateľné pracovné pozície a poskytuje sa spoľahlivý príjem pre občanov v týchto zaostalých oblastiach. dōTERRA sa zaviazala k etickému zaobchádzaniu s dodávateľmi tým, že poskytuje platby načas za spravodlivé ceny. Pestovatelia a zberatelia sú vyzývaní, aby vytvorili kooperujúce skupiny na zdieľanie spoločných výhod, pričom si zlepšia svoje zručnosti a kapacity.