Extrakcia esenciálnych olejov

Terapeutická trieda esenciálnych olejov sa najčastejšie získava procesom parnej destilácie pri nízkych teplotách, kde para cirkuluje pod tlakom cez rastlinný materiál a nej sa uvoľňuje esenciálny olej. Para sa následne ochladí a oddeľuje sa voda od získaného oleja v jeho čistej forme.

Nato, aby bola zaistená, čo najvyššia kvalita v správnom chemickom zložení je nutné starostlivo sledovať tlak a teplotu v procese destilácie. Príliš málo tepla a tlaku znemožní uvoľniť cenné látky a naopak príliš veľa môže zmeniť samotné zloženie extraktu a jeho terapeutického potenciálu.

Pre celkový proces extrakcie je nevyhnutný aj samotný vstup správne vybraného rastlinného materiálu, ktorý sa získal v správnom čase zberu a pri správnej dĺžke samotného extrakčného procesu. Tento postup je priam umeleckým dielom ale zároveň aj vedou, ktorá vyžaduje skúsených pestovateľov a destilátorov, ktorí budú spoločne pracovať s cieľom zabezpečiť čo najkvalitnejší výrobok.

Kvalita a triedy esenciálnych olejov

Existuje neustále zvyšujúci sa počet producentov esenciálnych olejov. Ceny a kvalita sa líšia v závislosti od cieľu ich použitia v rôznych oblastiach ako sú starostlivosť o pleť, kozmetika, aromaterapia a ďalšie produkty. Avšak mnoho z týchto produktov nepoužíva čisté esenciálne a oleje a často sa jedná o syntetické chemické náhrady na riedenie alebo nahradenie drahších základných olejových extraktov. Okrem toho v rámci tejto oblasti neexistuje žiadna regulačná norma definujúca „terapeutickú triedu“ na označenie esenciálnych olejov.

CPTG – Certifikovaná Čistá Terapeutická Trieda® je značka vytvorená pre interné štandardy spoločnosti dōTERRA, ktoré sú potrebné pri získavaní a testovaní čistých aromatických rastlinných extraktov pomocou nezávislých skúšobných laboratórií. CPTG® tak predstavuje záruku, že esenciálne oleje spĺňajú vysoké štandardy z hľadiska čistoty a zloženia materiálu a presného označovania výrobkov.

dōTERRA terapeutická trieda esenciálnych olejov označuje čisté, prírodné aromatické zlúčeniny starostlivo získavané z rastlín. Neobsahuje žiadne plniče alebo umelé prísady, ktoré by riedili obsah balenia a aktívne vlastnosti esenciálneho oleja.

Správnou extrakciou a metódami kontroly kvality sa zabezpečuje, že esenciálne oleje sú bez akýchkoľvek nečistôt, pesticídov alebo iných chemických rezíduí. Okrem toho, že sú čisté a prírodne, sú CPTG certifikované silice podrobené ďalším testovaniam kvality, ktoré zaisťujú správne zloženie účinných prírodných látok obsiahnutých v každom oleji.

Tieto testy sú nutné kvôli tomu, že napriek výslednému čistému produktu, ak na výrobu esenciálneho oleja nebol použitý správny druh alebo časť rastliny, prípadne rastlinný materiál nebol pestovaný v správnom prostredí, zozbieraný v správny čas a destilovaný za správnych podmienok, tak tento prírodný výsledok extrakcie nebude sprostredkovávať predpokladané a účinné benefity, ktoré rastlina mala mať. A dokonca v niektorých prípadoch môže zlá časť rastliny zozbieraná v nevhodnú dobu mať za následok uvoľnenie škodlivých hladín niektorých zložiek a preto je nutnosť takýchto podrobných testov kvality.

Preto esenciálne oleje CPTG – Certifikovanej Čistej Terapeutickej Triedy® zaručujú, že sú nielen čisté, prírodné a neobsahujú syntetické zlúčeniny či nečistoty, ale vďaka prísnemu testovaniu hmotnostnej spektromentrie a plynovej chromatografice zabezpečujú požadované zloženie a kvalitu výsledného extraktu. dōTERRA esenciálne oleje reprezentujú s najbezpečnejšie a najprínosnejšie esenciálne oleje aké sú dnes celosvetovo k dispozícií.